Giỏ hàng
Dữ liệu trống
Tổng cộng
Chi tiết giỏ hàng

Bánh trung thu Kinh Đô dẻo sầu riêng hạt sen

Nhâm nhi chén trà xanh đắng đót và thưởng thức miếng bánh ngọt thơm, hai…

Quy cách: 250gr

Mã sản phẩm: KD0089

Bánh trung thu Kinh Đô dẻo thập cẩm 1 trứng 150gr

Nhâm nhi chén trà xanh đắng đót và thưởng thức miếng bánh ngọt thơm, hai…

Quy cách: 180gr

Mã sản phẩm: KD0091

Bánh trung thu Kinh Đô dẻo thập cẩm 0 trứng 150gr

Nhâm nhi chén trà xanh đắng đót và thưởng thức miếng bánh ngọt thơm, hai…

Quy cách: 150gr

Mã sản phẩm: KD0098

Bánh trung thu Kinh Đô dẻo hạt sen 1 trứng 180gr

Nhâm nhi chén trà xanh đắng đót và thưởng thức miếng bánh ngọt thơm, hai…

Quy cách: 180gr

Mã sản phẩm: KD0092

Bánh trung thu Kinh Đô dẻo hạt sen

Nhâm nhi chén trà xanh đắng đót và thưởng thức miếng bánh ngọt thơm, hai…

Quy cách: 180gr

Mã sản phẩm: KD0095

Bánh trung thu Kinh Đô dẻo hạt sen 1 trứng 150gr

Nhâm nhi chén trà xanh đắng đót và thưởng thức miếng bánh ngọt thơm, hai…

Quy cách: 150gr

Mã sản phẩm: KD0921

Bánh trung thu Kinh Đô dẻo đậu xanh 1 trứng 180gr

Nhâm nhi chén trà xanh đắng đót và thưởng thức miếng bánh ngọt thơm, hai…

Quy cách: 180gr

Mã sản phẩm: KD0093

Bánh trung thu Kinh Đô dẻo đậu xanh 0 trứng 150gr

Nhâm nhi chén trà xanh đắng đót và thưởng thức miếng bánh ngọt thơm, hai…

Quy cách: 150gr

Mã sản phẩm: KD0961

Bánh trung thu Kinh Đô dẻo đậu xanh 0 trứng 180gr

Nhâm nhi chén trà xanh đắng đót và thưởng thức miếng bánh ngọt thơm, hai…

Quy cách: 180gr

Mã sản phẩm: KD0096

Bánh trung thu Kinh Đô dẻo sầu riêng

Quy cách: 180gr

Mã sản phẩm: KD0099