Giỏ hàng
Dữ liệu trống
Tổng cộng
Chi tiết giỏ hàng

Bánh trung thu Kinh Đô Bào ngư 4 trứng 800gr

Những chiếc bánh nướng thơm ngon với nhân mặn từ những món thượng hạng nói…

Quy cách: 800gr

Mã sản phẩm: KD00B4

Bánh trung thu Kinh Đô Bào ngư 2 trứng 250gr

Những chiếc bánh nướng thơm ngon với nhân mặn từ những món thượng hạng nói…

Quy cách: 250gr

Mã sản phẩm: KD000B

Bánh trung thu Kinh Đô Bào ngư 2 trứng 210gr

Những chiếc bánh nướng thơm ngon với nhân mặn từ những món thượng hạng nói…

Quy cách: 210gr

Mã sản phẩm: KD00B2

Bánh trung thu Kinh Đô Gà quay sốt X.O 4 trứng 800gr

Những chiếc bánh nướng thơm ngon với nhân mặn từ những món thượng hạng nói…

Quy cách: 800gr

Mã sản phẩm: KD0024

Bánh trung thu Kinh Đô Gà quay sốt X.O 2 trứng 250gr

Những chiếc bánh nướng thơm ngon với nhân mặn từ những món thượng hạng nói…

Quy cách: 250gr

Mã sản phẩm: KD0002

Bánh trung thu Kinh Đô Gà quay sốt X.O 2 trứng 210gr

Những chiếc bánh nướng thơm ngon với nhân mặn từ những món thượng hạng nói…

Quy cách: 210gr

Mã sản phẩm: KD0022

Bánh trung thu Kinh Đô Jambon xá xíu 4 trứng 800gr

Những chiếc bánh nướng thơm ngon với nhân mặn từ những món thượng hạng nói…

Quy cách: 800gr

Mã sản phẩm: KD0034

Bánh trung thu Kinh Đô Jambon xá xíu 2 trứng 250gr

Những chiếc bánh nướng thơm ngon với nhân mặn từ những món thượng hạng nói…

Quy cách: 250gr

Mã sản phẩm: KD0003

Bánh trung thu Kinh Đô Jambon xá xíu 2 trứng 210gr

Những chiếc bánh nướng thơm ngon với nhân mặn từ những món thượng hạng nói…

Quy cách: 210gr

Mã sản phẩm: KD0032

Bánh trung thu Kinh Đô Lạp xưởng ngũ hạt 4 trứng 800gr

Những chiếc bánh nướng thơm ngon với nhân mặn từ những món thượng hạng nói…

Quy cách: 800gr

Mã sản phẩm: KD0044