Giỏ hàng
Dữ liệu trống
Tổng cộng
Chi tiết giỏ hàng

Bảng giá bánh trung thu Brodard

Hình ảnh Tên sản phẩm Trọng lượng Mã sản phẩm Đơn giá Chọn
Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay 2 trứng 280gr Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay 2 trứng 280gr 280gr BR00XB 185,000đ
Bánh trung thu Brodard Mè hạt chia chay 250gr Bánh trung thu Brodard Mè hạt chia chay 250gr 250gr BR026A 150,000đ
Bánh Brodard thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 2 trứng 250gr Bánh Brodard thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 2 trứng 250gr 250gr BR004A 286,000đ
Bánh trung thu Brodard Dẻo tiramisu 250gr Bánh trung thu Brodard Dẻo tiramisu 250gr 250gr BR00D8 122,000đ
Bánh trung thu Brodard Sen nho Cali (không trứng) 280gr Bánh trung thu Brodard Sen nho Cali (không trứng) 280gr 280gr BR00X8 198,000đ
Bánh trung thu Brodard Tiramisu Trà xanh (không trứng) 250gr Bánh trung thu Brodard Tiramisu Trà xanh (không trứng) 250gr 250gr BR022A 181,000đ
Bánh trung thu Brodard Hạt sen 2 trứng 250gr Bánh trung thu Brodard Hạt sen 2 trứng 250gr 250gr BR005A 149,000đ
Bánh trung thu Brodard Đậu xanh 2 trứng 250gr Bánh trung thu Brodard Đậu xanh 2 trứng 250gr 250gr BR007A 129,000đ
Bánh  Brodard Tiramisu (không trứng) 250gr Bánh Brodard Tiramisu (không trứng) 250gr 250gr BR018A 181,000đ
Bánh trung thu Brodard Dừa hạt dưa 2 trứng 250gr Bánh trung thu Brodard Dừa hạt dưa 2 trứng 250gr 250gr BR010A 135,000đ
Bánh trung thu Brodard Đậu xanh chay 250gr Bánh trung thu Brodard Đậu xanh chay 250gr 250gr BR012A 108,000đ
Bánh trung thu Brodard Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 250gr Bánh trung thu Brodard Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 250gr 250gr BR009A 137,000đ
Bánh trung thu Brodard Dừa hạt dưa chay 250gr Bánh trung thu Brodard Dừa hạt dưa chay 250gr 250gr BR025A 133,000đ
Bánh Brodard thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 2 trứng 280gr Bánh Brodard thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 2 trứng 280gr 280gr BR00XX 299,000đ
Bánh trung thu Brodard Dẻo đậu xanh 250gr Bánh trung thu Brodard Dẻo đậu xanh 250gr 250gr BR00D2 100,000đ

Bảng giá bánh trung thu Givral

Hình ảnh Tên sản phẩm Trọng lượng Mã sản phẩm Đơn giá Chọn
Bánh Trung Thu Givral Trà Xanh 1 Trứng 150gr Bánh Trung Thu Givral Trà Xanh 1 Trứng 150gr 150gr GI016D 116,000đ
Bánh Trung Thu Givral chocolate không trứng 150gr Bánh Trung Thu Givral chocolate không trứng 150gr 150g GI023D 125,000đ
Bánh Trung Thu Givral nhân phô mai không trứng 150gr Bánh Trung Thu Givral nhân phô mai không trứng 150gr 150gr GI024D 125,000đ
Bánh Trung Thu Givral Blueberry Hạt Sen (Không Trứng) 150gr Bánh Trung Thu Givral Blueberry Hạt Sen (Không Trứng) 150gr 150g GI021D 154,000đ
Bánh Trung Thu Givral Raspberry Hạt Sen (Không Trứng) 150gr Bánh Trung Thu Givral Raspberry Hạt Sen (Không Trứng) 150gr 150g GI022D 154,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 1 Trứng 150gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 1 Trứng 150gr 150gr GI004D 244,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng 200gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng 200gr 200gr GI004B 269,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng 250gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng 250gr 250gr GI004A 290,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng 300gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng 300gr 300gr GI00XX 309,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 6 Trứng 1000gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 6 Trứng 1000gr 1000gr GI001A 780,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt 1 Trứng 150gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt 1 Trứng 150gr 150gr GI006D 175,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt 2 Trứng 200gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt 2 Trứng 200gr 200gr GI006B 202,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt 2 Trứng 250gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt 2 Trứng 250gr 250gr GI006A 230,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt 2 Trứng 300gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt 2 Trứng 300gr 300gr GI00AA 252,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng 300gr Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng 300gr 300gr GI00XA 222,000đ

Bảng giá bánh trung thu Kinh Đô

Hình ảnh Tên sản phẩm Trọng lượng Mã sản phẩm Đơn giá Chọn
Bánh trung thu Kinh Đô Bào ngư 4 trứng 800gr Bánh trung thu Kinh Đô Bào ngư 4 trứng 800gr 800gr KD00B4 470,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Bào ngư 2 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô Bào ngư 2 trứng 250gr 250gr KD000B 160,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Bào ngư 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô Bào ngư 2 trứng 210gr 210gr KD00B2 135,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Gà quay sốt X.O 4 trứng 800gr Bánh trung thu Kinh Đô Gà quay sốt X.O 4 trứng 800gr 800gr KD0024 380,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Gà quay sốt X.O 2 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô Gà quay sốt X.O 2 trứng 250gr 250gr KD0002 120,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Gà quay sốt X.O 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô Gà quay sốt X.O 2 trứng 210gr 210gr KD0022 115,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Jambon xá xíu 4 trứng 800gr Bánh trung thu Kinh Đô Jambon xá xíu 4 trứng 800gr 800gr KD0034 360,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Jambon xá xíu 2 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô Jambon xá xíu 2 trứng 250gr 250gr KD0003 120,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Jambon xá xíu 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô Jambon xá xíu 2 trứng 210gr 210gr KD0032 100,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Lạp xưởng ngũ hạt 4 trứng 800gr Bánh trung thu Kinh Đô Lạp xưởng ngũ hạt 4 trứng 800gr 800gr KD0044 320,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng 210gr 210gr KD0042 100,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng 250gr 250gr KD0004 110,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô hạt sen dừa tươi 2 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô hạt sen dừa tươi 2 trứng 250gr 250gr KD0005 93,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô hạt sen dừa tươi 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô hạt sen dừa tươi 2 trứng 210gr 210gr KD0052 85,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Đậu xanh hạt dưa 4 trứng 800gr Bánh trung thu Kinh Đô Đậu xanh hạt dưa 4 trứng 800gr 800gr KD0064 300,000đ

Bảng giá bánh trung thu Như Lan

Hình ảnh Tên sản phẩm Trọng lượng Mã sản phẩm Đơn giá Chọn
Bánh Trung Thu Như Lan Đậu Xanh Sen Dành Cho Người Ăn Kiêng Bánh Trung Thu Như Lan Đậu Xanh Sen Dành Cho Người Ăn Kiêng 300gr NL024C 95,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Vi Cá Thập cẩm Cho Người Ăn Kiêng Bánh Trung Thu Như Lan Vi Cá Thập cẩm Cho Người Ăn Kiêng 300gr NL023C 150,000đ
Bánh Như Lan Vị Yến Sào Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 300gr (2T) Bánh Như Lan Vị Yến Sào Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 300gr (2T) 300g NL001C 185,000đ
Bánh Như Lan Yến Sào Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 400gr (3T) Bánh Như Lan Yến Sào Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 400gr (3T) 400gr NL001D 240,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Yến Sào Thập cẩm Gà Quay 300gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Yến Sào Thập cẩm Gà Quay 300gr (2T) 300g NL002C 185,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Yến Sào Thập cẩm Gà Quay 400gr (3T) Bánh Trung Thu Như Lan Yến Sào Thập cẩm Gà Quay 400gr (3T) 400gr NL002D 240,000đ
Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 250gr (2T) Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 250gr (2T) 250gr NL003B 115,000đ
Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 1000gr (6T) Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 1000gr (6T) 1000gr NL003E 430,000đ
Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 300gr (2T) Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 300gr (2T) 300gr NL003B 130,000đ
Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 400gr (3T) Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 400gr (3T) 400gr NL003D 165,000đ
Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 1200gr (8T) Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 1200gr (8T) 1200gr NL003F 500,000đ
Bánh Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển 300gr (2T) Bánh Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển 300gr (2T) 300g NL004C 120,000đ
Bánh Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển 400gr (3T) Bánh Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển 400gr (3T) 400gr NL004D 150,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay 200gr (1T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay 200gr (1T) 200g NL005A 75,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay 250gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay 250gr (2T) 250gr NL005B 100,000đ

Bảng giá bánh trung thu Tài Thông

Hình ảnh Tên sản phẩm Trọng lượng Mã sản phẩm Đơn giá Chọn
Bánh Tài Thông Ngọc bích kem sữa trứng 185gr Bánh Tài Thông Ngọc bích kem sữa trứng 185gr 185gr TTT106 157,000đ
Bánh trung thu Tài Thông thập cẩm trái cây và hạt cao cấp 185gr Bánh trung thu Tài Thông thập cẩm trái cây và hạt cao cấp 185gr 185gr TTT002 161,000đ
Bánh trung thu Tài Thông Mocha vị trà sữa 185gr Bánh trung thu Tài Thông Mocha vị trà sữa 185gr 185gr TTT009 157,000đ
Bánh Tài Thông Thập cẩm Hoa sen trắng trứng muối tôm khô & chà bông gà  185gr Bánh Tài Thông Thập cẩm Hoa sen trắng trứng muối tôm khô & chà bông gà 185gr 185gr TTT001 161,000đ
Bánh trung thu Tài Thông Đậu đỏ Azuki trứng muối 185gr Bánh trung thu Tài Thông Đậu đỏ Azuki trứng muối 185gr 185gr TTT103 153,000đ
Bánh trung thu Tài Thông Nhân hạt sen trắng trứng muối 185gr Bánh trung thu Tài Thông Nhân hạt sen trắng trứng muối 185gr 185gr TTT104 157,000đ
Bánh trung thu Tài Thông Nhân Socola sữa dừa 185gr Bánh trung thu Tài Thông Nhân Socola sữa dừa 185gr 185gr TTT010 157,000đ
Bánh Tài Thông sầu riêng Musang King trứng muối 185gr Bánh Tài Thông sầu riêng Musang King trứng muối 185gr 185gr TTT105 157,000đ
Bánh trung thu Tài Thông Trà xanh & Đậu đỏ Azuki 185gr Bánh trung thu Tài Thông Trà xanh & Đậu đỏ Azuki 185gr 185gr TTT008 157,000đ
Bánh Tài Thông Mè đen & hạt sen trắng trứng muối 185gr Bánh Tài Thông Mè đen & hạt sen trắng trứng muối 185gr 185gr TTT107 157,000đ