Giỏ hàng
Dữ liệu trống
Tổng cộng
Chi tiết giỏ hàng
Hình ảnh Tên sản phẩm Trọng lượng Mã sản phẩm Đơn giá Chọn
Bánh Trung Thu Như Lan Đậu Xanh Sen Dành Cho Người Ăn Kiêng Bánh Trung Thu Như Lan Đậu Xanh Sen Dành Cho Người Ăn Kiêng 300gr NL024C 95,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Vi Cá Thập cẩm Cho Người Ăn Kiêng Bánh Trung Thu Như Lan Vi Cá Thập cẩm Cho Người Ăn Kiêng 300gr NL023C 150,000đ
Bánh Như Lan Vị Yến Sào Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 300gr (2T) Bánh Như Lan Vị Yến Sào Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 300gr (2T) 300g NL001C 185,000đ
Bánh Như Lan Yến Sào Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 400gr (3T) Bánh Như Lan Yến Sào Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 400gr (3T) 400gr NL001D 240,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Yến Sào Thập cẩm Gà Quay 300gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Yến Sào Thập cẩm Gà Quay 300gr (2T) 300g NL002C 185,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Yến Sào Thập cẩm Gà Quay 400gr (3T) Bánh Trung Thu Như Lan Yến Sào Thập cẩm Gà Quay 400gr (3T) 400gr NL002D 240,000đ
Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 250gr (2T) Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 250gr (2T) 250gr NL003B 115,000đ
Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 1000gr (6T) Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 1000gr (6T) 1000gr NL003E 430,000đ
Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 300gr (2T) Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 300gr (2T) 300gr NL003B 130,000đ
Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 400gr (3T) Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 400gr (3T) 400gr NL003D 165,000đ
Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 1200gr (8T) Bánh trung Thu Như Lan Nhân Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 1200gr (8T) 1200gr NL003F 500,000đ
Bánh Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển 300gr (2T) Bánh Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển 300gr (2T) 300g NL004C 120,000đ
Bánh Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển 400gr (3T) Bánh Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay Rong Biển 400gr (3T) 400gr NL004D 150,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay 200gr (1T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay 200gr (1T) 200g NL005A 75,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay 250gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay 250gr (2T) 250gr NL005B 100,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay 300gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay 300gr (2T) 300gr NL005C 115,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay 400gr (3T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Thập Cẩm Gà Quay 400gr (3T) 400gr NL005D 140,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Thập Cẩm Chay (Không Trứng) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Thập Cẩm Chay (Không Trứng) 300gr NL006C 100,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Vị Dừa Sầu Riêng 200gr (1T) Bánh Trung Thu Như Lan Vị Dừa Sầu Riêng 200gr (1T) 200gr NL007A 60,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Dừa Sầu Riêng 250gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Dừa Sầu Riêng 250gr (2T) 250gr NL007B 70,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Dừa Sầu Riêng 300gr (0T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Dừa Sầu Riêng 300gr (0T) 300gr NL007C_0 80,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Vị Dừa Sầu Riêng 300gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Vị Dừa Sầu Riêng 300gr (2T) 300gr NL007C 85,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Dừa Sầu Riêng 400gr (3T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Dừa Sầu Riêng 400gr (3T) 400gr NL007D 100,000đ
Bánh Như Lan Nhân Hạt Sen Hạnh Nhân 300gr (2T) Bánh Như Lan Nhân Hạt Sen Hạnh Nhân 300gr (2T) 300gr NL008C 95,000đ
Bánh Như Lan Nhân Hạt Sen Hạnh Nhân 400gr (3T) Bánh Như Lan Nhân Hạt Sen Hạnh Nhân 400gr (3T) 400gr NL008D 110,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Hạt Sen Trà Xanh 300gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Hạt Sen Trà Xanh 300gr (2T) 300gr NL009C 95,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Hạt Sen Trà Xanh 300gr (3T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Hạt Sen Trà Xanh 300gr (3T) 400gr NL009D 110,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Đậu Xanh Sen Sầu Riêng 200gr (1T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Đậu Xanh Sen Sầu Riêng 200gr (1T) 200gr NL010A 60,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Đậu Xanh Sen Sầu Riêng 250gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Đậu Xanh Sen Sầu Riêng 250gr (2T) 250gr NL010B 70,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Đậu Xanh Sen Sầu Riêng 1000gr (6T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Đậu Xanh Sen Sầu Riêng 1000gr (6T) 1000gr NL010E 300,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Đậu Xanh Sen Sầu Riêng 300gr (0T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Đậu Xanh Sen Sầu Riêng 300gr (0T) 300gr NL010C_0 80,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Đậu Xanh Sen Sầu Riêng 300gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Đậu Xanh Sen Sầu Riêng 300gr (2T) 300gr NL010C 85,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Đậu Xanh Sen Sầu Riêng 400gr (3T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Đậu Xanh Sen Sầu Riêng 400gr (3T) 400gr NL010D 100,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Đậu Xanh Sen Sầu Riêng 1200gr (8T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Đậu Xanh Sen Sầu Riêng 1200gr (8T) 1200gr NL010F 350,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Đậu táo Đỏ 300gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Đậu táo Đỏ 300gr (2T) 300gr NL011C 85,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Đậu táo Đỏ 300gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Đậu táo Đỏ 300gr (2T) 400gr NL011D 100,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Môn Sen 200gr (1T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Môn Sen 200gr (1T) 200gr NL012A 60,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Môn Sen 250gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Môn Sen 250gr (2T) 250gr NL012B 70,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Môn Sen 300gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Môn Sen 300gr (2T) 300gr NL012C 85,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Môn Sen 300gr (0T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Môn Sen 300gr (0T) 300gr NL012C_0 80,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Môn Sen 400gr (3T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Môn Sen 400gr (3T) 400gr NL012D 100,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Mè Đậu Đen 200gr (1T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Mè Đậu Đen 200gr (1T) 200gr NL013A 60,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Mè Đậu Đen 300gr (0T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Mè Đậu Đen 300gr (0T) 300gr NL013C_0 80,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Mè Đậu Đen 250gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Mè Đậu Đen 250gr (2T) 250gr Nl013B 70,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Mè Đậu Đen 300gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Mè Đậu Đen 300gr (2T) 300gr NL013C 85,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Mè Đậu Đen 400gr (3T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Mè Đậu Đen 400gr (3T) 400gr NL013D 100,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Sen SôCôla 300gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Sen SôCôla 300gr (2T) 300gr NL014C 95,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Sen SôCôla 400gr (3T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Sen SôCôla 400gr (3T) 400gr NL014D 110,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Sen Phô Mai Tiramisu 300gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Sen Phô Mai Tiramisu 300gr (2T) 300gr NL015C 95,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Sen Phô Mai Tiramisu 400gr (3T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Sen Phô Mai Tiramisu 400gr (3T) 400gr NL015D 110,000đ
Bánh Như Lan Nhân Đậu Xanh & Dừa Sầu Riêng 300gr (2T) Bánh Như Lan Nhân Đậu Xanh & Dừa Sầu Riêng 300gr (2T) 300g NL025C 90,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Khoai Môn & Dừa Sầu Riêng 300gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Nhân Khoai Môn & Dừa Sầu Riêng 300gr (2T) 300g NL026C 90,000đ
Bánh Như Lan Dẻo Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 300 (1T) Bánh Như Lan Dẻo Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 300 (1T) 300gr NL016C 105,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Thập Cẩm Chay (0T) Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Thập Cẩm Chay (0T) 300gr NL018C 80,000đ
Bánh Như Lan Dẻo Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 400gr (2T) Bánh Như Lan Dẻo Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 400gr (2T) 400gr NL016D 130,000đ
Bánh Như Lan Dẻo Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 1000 (4T) Bánh Như Lan Dẻo Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 1000 (4T) 1000gr NL016E 390,000đ
Bánh Như Lan Dẻo Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 1200 (6T) Bánh Như Lan Dẻo Vi Cá Thập Cẩm Gà Quay 1200 (6T) 1200gr NL016F 430,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Thập cẩm Gà Quay 300gr (1T) Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Thập cẩm Gà Quay 300gr (1T) 300gr NL017C 95,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Thập cẩm Gà Quay 400gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Thập cẩm Gà Quay 400gr (2T) 400gr NL017D 115,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Sen Trà Xanh 300gr (1T) Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Sen Trà Xanh 300gr (1T) 300gr NL019C 85,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Sen Trà Xanh 400gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Sen Trà Xanh 400gr (2T) 400gr NL019D 100,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Đậu Xanh Sen 300gr (1T) Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Đậu Xanh Sen 300gr (1T) 300gr NL020C 80,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Đậu Xanh Sen 400gr (2T) Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Đậu Xanh Sen 400gr (2T) 400gr NL020D 95,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Đậu Xanh Sen 1000gr (4T) Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Đậu Xanh Sen 1000gr (4T) 1000gr NL020E 270,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Đậu Xanh Sen 1200gr (6T) Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Đậu Xanh Sen 1200gr (6T) 1200gr NL020F 300,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Đậu Xanh Sen Chay 300gr Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Đậu Xanh Sen Chay 300gr 300gr NL021C 55,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Sen Hạnh Nhân 400gr Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Sen Hạnh Nhân 400gr 400gr NL022D 100,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Đậu Xanh Sen Chay 200gr Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Đậu Xanh Sen Chay 200gr 200gr NL021A 55,000đ