Giỏ hàng
Dữ liệu trống
Tổng cộng
Chi tiết giỏ hàng
Hình ảnh Tên sản phẩm Trọng lượng Mã sản phẩm Đơn giá Chọn
Bánh trung thu Kinh Đô Bào ngư 4 trứng 800gr Bánh trung thu Kinh Đô Bào ngư 4 trứng 800gr 800gr KD00B4 470,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Bào ngư 2 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô Bào ngư 2 trứng 250gr 250gr KD000B 160,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Bào ngư 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô Bào ngư 2 trứng 210gr 210gr KD00B2 135,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Gà quay sốt X.O 4 trứng 800gr Bánh trung thu Kinh Đô Gà quay sốt X.O 4 trứng 800gr 800gr KD0024 380,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Gà quay sốt X.O 2 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô Gà quay sốt X.O 2 trứng 250gr 250gr KD0002 120,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Gà quay sốt X.O 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô Gà quay sốt X.O 2 trứng 210gr 210gr KD0022 115,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Jambon xá xíu 4 trứng 800gr Bánh trung thu Kinh Đô Jambon xá xíu 4 trứng 800gr 800gr KD0034 360,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Jambon xá xíu 2 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô Jambon xá xíu 2 trứng 250gr 250gr KD0003 120,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Jambon xá xíu 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô Jambon xá xíu 2 trứng 210gr 210gr KD0032 100,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Lạp xưởng ngũ hạt 4 trứng 800gr Bánh trung thu Kinh Đô Lạp xưởng ngũ hạt 4 trứng 800gr 800gr KD0044 320,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng 210gr 210gr KD0042 100,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô Lạp xưởng ngũ hạt 2 trứng 250gr 250gr KD0004 110,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô hạt sen dừa tươi 2 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô hạt sen dừa tươi 2 trứng 250gr 250gr KD0005 93,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô hạt sen dừa tươi 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô hạt sen dừa tươi 2 trứng 210gr 210gr KD0052 85,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Đậu xanh hạt dưa 4 trứng 800gr Bánh trung thu Kinh Đô Đậu xanh hạt dưa 4 trứng 800gr 800gr KD0064 300,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Đậu xanh hạt dưa 2 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô Đậu xanh hạt dưa 2 trứng 250gr 250gr KD0006 93,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Đậu xanh hạt dưa 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô Đậu xanh hạt dưa 2 trứng 210gr 210gr KD0062 80,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô sữa dừa hạt dưa 2 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô sữa dừa hạt dưa 2 trứng 250gr 250gr KD0007 93,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô sữa dừa hạt dưa 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô sữa dừa hạt dưa 2 trứng 210gr 210gr KD0072 80,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum  2 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 2 trứng 250gr 250gr KD00A2 120,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 2 trứng 210gr 219gr KD000A 110,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum  1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 1 trứng 150gr 150gr KD00A1 67,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô hạt sen trà xanh 2 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô hạt sen trà xanh 2 trứng 250gr 250gr KD000T 100,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô hạt sen trà xanh 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô hạt sen trà xanh 2 trứng 210gr 210gr KD00T2 88,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô hạt sen trà xanh 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô hạt sen trà xanh 1 trứng 150gr 150gr KD00T1 55,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô đậu xanh lá dứa 2 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô đậu xanh lá dứa 2 trứng 250gr 250gr KD000L 93,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô đậu xanh lá dứa 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô đậu xanh lá dứa 1 trứng 150gr 150gr KD00L1 53,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô đậu xanh lá dứa 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô đậu xanh lá dứa 2 trứng 210gr 210gr KD00L2 85,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô khoai môn hạt sen 2 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô khoai môn hạt sen 2 trứng 250gr 250gr KD000M 93,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô khoai môn 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô khoai môn 1 trứng 150gr 150gr KD00M1 53,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô khoai môn hạt sen 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô khoai môn hạt sen 2 trứng 210gr 210gr KD00M2 85,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng 250gr 250gr KD000R 93,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô đậu đỏ 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô đậu đỏ 1 trứng 150gr 150gr KD00R1 53,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô đậu đỏ kiểu Nhật 2 trứng 210gr 210gr KD00R2 80,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Gà quay jambon Bánh trung thu Kinh Đô Gà quay jambon 150gr KD00021 67,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Thập cẩm Jambon Bánh trung thu Kinh Đô Thập cẩm Jambon 150gr KD00031 67,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng 150gr 150gr KD0041 62,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô Thập cẩm lạp xưởng 0 trứng 150gr 150gr KD0040 55,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô hạt sen 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô hạt sen 1 trứng 150gr 150gr KD0051 53,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô đậu xanh 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô đậu xanh 1 trứng 150gr 150gr KD0061 53,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô đậu xanh 0 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô đậu xanh 0 trứng 150gr 150gr KD0060 48,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô sữa dừa 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô sữa dừa 1 trứng 150gr 150gr KD0071 53,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô cốm dừa hạt dẻ 0 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô cốm dừa hạt dẻ 0 trứng 250gr 250gr KD000C 100,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô cốm dừa 0 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô cốm dừa 0 trứng 150gr 150gr KD00C1 53,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô cốm dừa hạt dẻ 0 trứng 210gr Bánh trung thu Kinh Đô cốm dừa hạt dẻ 0 trứng 210gr 210gr KD00C2 88,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô sầu riêng 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô sầu riêng 1 trứng 150gr 150gr KD0SR1 53,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô hạt dẻ hạt dưa 150gr Bánh trung thu Kinh Đô hạt dẻ hạt dưa 150gr 150gr KD0XHD 62,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô mè đen hạt dưa 150gr Bánh trung thu Kinh Đô mè đen hạt dưa 150gr 150gr KD0XMD 62,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô trà xanh hạt Macadamia 150gr Bánh trung thu Kinh Đô trà xanh hạt Macadamia 150gr 150gr KD0XTX 62,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô đậu xanh hạnh nhân 150gr Bánh trung thu Kinh Đô đậu xanh hạnh nhân 150gr 150gr KD0XDX 62,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo jambon lạp xưởng 1 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo jambon lạp xưởng 1 trứng 250gr 250gr KD0081 74,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo jambon lạp xưởng 0 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo jambon lạp xưởng 0 trứng 250gr 250gr KD0811 67,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo hạt sen hạt dưa 1 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo hạt sen hạt dưa 1 trứng 250gr 250gr KD0082 70,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo hạt sen hạt dưa Bánh trung thu Kinh Đô dẻo hạt sen hạt dưa 250gr KD0085 60,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo đậu xanh hạt dưa 1 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo đậu xanh hạt dưa 1 trứng 250gr 250gr KD0083 67,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo đậu xanh hạt dưa 0 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo đậu xanh hạt dưa 0 trứng 250gr 250gr KD0086 57,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo sữa dừa hạt dưa 1 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo sữa dừa hạt dưa 1 trứng 250gr 250gr KD0084 67,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo sữa dừa hạt dưa 0 trứng 180gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo sữa dừa hạt dưa 0 trứng 180gr 180gr KD0090 44,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo sữa dừa hạt dưa 0 trứng 250gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo sữa dừa hạt dưa 0 trứng 250gr 250gr KD0080 57,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo sầu riêng hạt sen Bánh trung thu Kinh Đô dẻo sầu riêng hạt sen 250gr KD0089 57,000đ
 Bánh trung thu Kinh Đô dẻo thập cẩm 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo thập cẩm 1 trứng 150gr 180gr KD0091 56,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo thập cẩm 0 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo thập cẩm 0 trứng 150gr 150gr KD0098 53,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo hạt sen 1 trứng 180gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo hạt sen 1 trứng 180gr 180gr KD0092 50,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo hạt sen Bánh trung thu Kinh Đô dẻo hạt sen 180gr KD0095 44,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo hạt sen 1 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo hạt sen 1 trứng 150gr 150gr KD0921 43,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo đậu xanh 1 trứng 180gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo đậu xanh 1 trứng 180gr 180gr KD0093 48,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo đậu xanh 0 trứng 150gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo đậu xanh 0 trứng 150gr 150gr KD0961 38,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo đậu xanh 0 trứng 180gr Bánh trung thu Kinh Đô dẻo đậu xanh 0 trứng 180gr 180gr KD0096 44,000đ
Bánh trung thu Kinh Đô dẻo sầu riêng Bánh trung thu Kinh Đô dẻo sầu riêng 180gr KD0099 44,000đ