Giỏ hàng
Dữ liệu trống
Tổng cộng
Chi tiết giỏ hàng
Hình ảnh Tên sản phẩm Trọng lượng Mã sản phẩm Đơn giá Chọn
Bánh Trung Thu Givral Trà Xanh 1 Trứng 150gr Bánh Trung Thu Givral Trà Xanh 1 Trứng 150gr 150gr GI016D 116,000đ
Bánh Trung Thu Givral chocolate không trứng 150gr Bánh Trung Thu Givral chocolate không trứng 150gr 150g GI023D 125,000đ
Bánh Trung Thu Givral nhân phô mai không trứng 150gr Bánh Trung Thu Givral nhân phô mai không trứng 150gr 150gr GI024D 125,000đ
Bánh Trung Thu Givral Blueberry Hạt Sen (Không Trứng) 150gr Bánh Trung Thu Givral Blueberry Hạt Sen (Không Trứng) 150gr 150g GI021D 154,000đ
Bánh Trung Thu Givral Raspberry Hạt Sen (Không Trứng) 150gr Bánh Trung Thu Givral Raspberry Hạt Sen (Không Trứng) 150gr 150g GI022D 154,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 1 Trứng 150gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 1 Trứng 150gr 150gr GI004D 244,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng 200gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng 200gr 200gr GI004B 269,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng 250gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng 250gr 250gr GI004A 290,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng 300gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 2 Trứng 300gr 300gr GI00XX 309,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 6 Trứng 1000gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Yến Sào 6 Trứng 1000gr 1000gr GI001A 780,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt 1 Trứng 150gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt 1 Trứng 150gr 150gr GI006D 175,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt 2 Trứng 200gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt 2 Trứng 200gr 200gr GI006B 202,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt 2 Trứng 250gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt 2 Trứng 250gr 250gr GI006A 230,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt 2 Trứng 300gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt 2 Trứng 300gr 300gr GI00AA 252,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng 300gr Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng 300gr 300gr GI00XA 222,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt 4 Trứng 600gr Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Đặt Biệt 4 Trứng 600gr 600gr GI001B 530,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 1 Trứng 150gr Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 1 Trứng 150gr 150g GI002D 159,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay 1 Trứng 150gr Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay 1 Trứng 150gr 150gr GI008D 118,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng 200gr Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng 200gr 200gr GI002B 175,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng 250gr Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá 2 Trứng 250gr 250gr GI002A 197,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng 200gr Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng 200gr 200gr GI008B 141,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng 250gr Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng 250gr 250gr GI008A 162,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng 300gr Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay 2 Trứng 300gr 300gr GI00XB 181,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay 4 Trứng 600gr Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay 4 Trứng 600gr 600gr GI001C 420,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm 1 Trứng 150gr Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm 1 Trứng 150gr 150gr GI003D 105,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm 2 Trứng 250gr Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm 2 Trứng 250gr 250gr GI003A 151,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm 2 Trứng 200gr Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm 2 Trứng 200gr 200gr GI003B 128,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm 2 Trứng 300gr Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm 2 Trứng 300gr 300gr GI00XC 168,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Ngũ Nhân 1 Trứng 150gr Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Ngũ Nhân 1 Trứng 150gr 150gr GI017D 156,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Ngũ Nhân 2 Trứng 200gr Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Ngũ Nhân 2 Trứng 200gr 200gr GI017B 185,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Ngũ Nhân 2 Trứng 300gr Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Ngũ Nhân 2 Trứng 300gr 300gr GI00X6 247,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Ngũ Nhân 2 Trứng 250gr Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Ngũ Nhân 2 Trứng 250gr 250gr GI017A 209,000đ
Bánh Trung Thu Givral Hạt Sen 1 Trứng 150gr Bánh Trung Thu Givral Hạt Sen 1 Trứng 150gr 150gr GI005D 105,000đ
Bánh Trung Thu Givral Hạt Sen 2 Trứng 200gr Bánh Trung Thu Givral Hạt Sen 2 Trứng 200gr 200gr GI005B 127,000đ
Bánh Trung Thu Givral Hạt Sen 2 Trứng 250gr Bánh Trung Thu Givral Hạt Sen 2 Trứng 250gr 250gr GI005A 143,000đ
Bánh Trung Thu Givral Hạt Sen 2 Trứng 300gr Bánh Trung Thu Givral Hạt Sen 2 Trứng 300gr 300gr GI00X1 160,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh 1 Trứng 150gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh 1 Trứng 150gr 150g GI007D 95,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh 2 Trứng 200gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh 2 Trứng 200gr 200gr GI007B 112,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh 2 Trứng 250gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh 2 Trứng 250gr 250gr GI007A 126,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh 2 Trứng 300gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh 2 Trứng 300gr 300gr GI00X2 137,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh Sầu Riêng 1 Trứng 150gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh Sầu Riêng 1 Trứng 150gr 150gr GI009D 101,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng 200gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng 200gr 200gr GI009B 116,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng 250gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng 250gr 250gr GI009A 133,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng 300gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh Sầu Riêng 2 Trứng 300gr 300gr GI00XD 140,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Dừa Hạt Dưa 1 Trứng 150gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Dừa Hạt Dưa 1 Trứng 150gr 150gr GI010D 97,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Dừa Hạt Dưa 2 Trứng 200gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Dừa Hạt Dưa 2 Trứng 200gr 200gr GI010B 122,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Dừa Hạt Dưa 2 Trứng 250gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Dừa Hạt Dưa 2 Trứng 250gr 250gr GI010A 134,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Khoai Môn Hạt Sen 1 Trứng 150g Bánh Trung Thu Givral Nhân Khoai Môn Hạt Sen 1 Trứng 150g 150gr GI011D 103,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Khoai Môn Hạt Sen 2 Trứng 200g Bánh Trung Thu Givral Nhân Khoai Môn Hạt Sen 2 Trứng 200g 200gr GI011B 127,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Khoai Môn Hạt Sen 2 Trứng 250g Bánh Trung Thu Givral Nhân Khoai Môn Hạt Sen 2 Trứng 250g 250gr GI011A 145,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Mè Đen 1 Trứng 150gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Mè Đen 1 Trứng 150gr 150gr GI015D 114,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Mè Đen 2 Trứng 200gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Mè Đen 2 Trứng 200gr 200gr GI015B 129,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Mè Đen 2 Trứng 250gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Mè Đen 2 Trứng 250gr 250gr GI015A 145,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Mè Đen 2 Trứng 300gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Mè Đen 2 Trứng 300gr 300gr GI00X5 158,000đ
Bánh Trung Thu Givral Trà Xanh 2 Trứng 200gr Bánh Trung Thu Givral Trà Xanh 2 Trứng 200gr 200gr GI016B 127,000đ
Bánh Trung Thu Givral Trà Xanh 2 Trứng 250gr Bánh Trung Thu Givral Trà Xanh 2 Trứng 250gr 250gr GI016A 143,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Trà Xanh 2 Trứng 300gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Trà Xanh 2 Trứng 300gr 300gr GI00X4 157,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Phộng 1 Trứng 150gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Phộng 1 Trứng 150gr 150g GI018D 93,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Phộng 2 Trứng 200gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Phộng 2 Trứng 200gr 200gr GI018B 113,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Phộng 2 Trứng 250gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Phộng 2 Trứng 250gr 250gr GI018A 131,000đ
Bánh Trung Thu Givral Vị Cà Phê 1 Trứng 150gr Bánh Trung Thu Givral Vị Cà Phê 1 Trứng 150gr 150g GI019D 93,000đ
Bánh Trung Thu Givral Vị Cà Phê 2 Trứng 200gr Bánh Trung Thu Givral Vị Cà Phê 2 Trứng 200gr 200gr GI019B 113,000đ
Bánh Trung Thu Givral Vị Cà Phê 2 Trứng 250gr Bánh Trung Thu Givral Vị Cà Phê 2 Trứng 250gr 250gr GI019A 131,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Đen 1 Trứng 150gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Đen 1 Trứng 150gr 150gr GI020D 93,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Đen 2 Trứng 200gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Đen 2 Trứng 200gr 200gr GI020B 113,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Đen 2 Trứng 250gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Đen 2 Trứng 250gr 250gr GI020A 131,000đ
Bánh Trung Thu Givral Đậu Xanh chay (Không Trứng) 150gr Bánh Trung Thu Givral Đậu Xanh chay (Không Trứng) 150gr 150g GI012D 74,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh chay (Không Trứng) 200gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh chay (Không Trứng) 200gr 200gr GI012B 92,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh chay (Không Trứng) 250gr Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh chay (Không Trứng) 250gr 250gr GI012A 107,000đ
Bánh Trung Thu Givral Hạt sen Chay (Không Trứng) 150gr Bánh Trung Thu Givral Hạt sen Chay (Không Trứng) 150gr 150gr GI013D 85,000đ
Bánh Trung Thu Givral Hạt sen Chay (Không Trứng) 200gr Bánh Trung Thu Givral Hạt sen Chay (Không Trứng) 200gr 200gr GI013B 108,000đ
Bánh Trung Thu Givral Hạt sen Chay (Không Trứng) 250gr Bánh Trung Thu Givral Hạt sen Chay (Không Trứng) 250gr 250gr GI013A 125,000đ
Bánh Trung Thu Givral Đậu Đen Chay (Không Trứng) 150gr Bánh Trung Thu Givral Đậu Đen Chay (Không Trứng) 150gr 150gr GI014D 82,000đ
Bánh Trung Thu Givral Đậu Đen Chay (Không Trứng) 200gr Bánh Trung Thu Givral Đậu Đen Chay (Không Trứng) 200gr 200gr GI014B 97,000đ
Bánh Trung Thu Givral Đậu Đen Chay (Không Trứng) 250gr Bánh Trung Thu Givral Đậu Đen Chay (Không Trứng) 250gr 250gr GI014A 114,000đ
Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Sen Hạnh Nhân 300gr Bánh Trung Thu Như Lan Dẻo Sen Hạnh Nhân 300gr 300gr NL022C 85,000đ
Bánh Trung Thu Givral Khoai Môn Chay (Không Trứng) 150gr Bánh Trung Thu Givral Khoai Môn Chay (Không Trứng) 150gr 150g GI026D 87,000đ
Bánh Trung Thu Givral Khoai Môn Chay (Không Trứng) 200gr Bánh Trung Thu Givral Khoai Môn Chay (Không Trứng) 200gr 200gr GI026B 110,000đ
Bánh Trung Thu Givral Khoai Môn Chay (Không Trứng) 250gr Bánh Trung Thu Givral Khoai Môn Chay (Không Trứng) 250gr 250gr GI026A 127,000đ
Bánh Trung Thu Givral Dẻo Đậu Xanh (Không Trứng) 150gr Bánh Trung Thu Givral Dẻo Đậu Xanh (Không Trứng) 150gr 150gr GI0D11 83,000đ
Bánh Trung Thu Givral Dẻo Đậu Xanh (Không Trứng) 200gr Bánh Trung Thu Givral Dẻo Đậu Xanh (Không Trứng) 200gr 200gr GI00D1 88,000đ
Bánh Trung Thu Givral Dẻo Đậu Xanh (Không Trứng) 250gr Bánh Trung Thu Givral Dẻo Đậu Xanh (Không Trứng) 250gr 250gr GI00D2 100,000đ
Bánh Trung Thu Givral Dẻo Hạt sen (Không Trứng) 150gr Bánh Trung Thu Givral Dẻo Hạt sen (Không Trứng) 150gr 150g GI0D12 97,000đ
Bánh Trung Thu Givral Dẻo Hạt sen (Không Trứng) 250gr Bánh Trung Thu Givral Dẻo Hạt sen (Không Trứng) 250gr 250gr GI00D6 121,000đ
Bánh Trung Thu Givral Dẻo Hạt sen (Không Trứng) 200gr Bánh Trung Thu Givral Dẻo Hạt sen (Không Trứng) 200gr 200gr GI00D5 111,000đ
Bánh Trung Thu Givral Dẻo Trà Xanh (Không Trứng) 150gr Bánh Trung Thu Givral Dẻo Trà Xanh (Không Trứng) 150gr 150gr GI0D14 110,000đ
Bánh Trung Thu Givral Dẻo Trà Xanh (Không Trứng) 200gr Bánh Trung Thu Givral Dẻo Trà Xanh (Không Trứng) 200gr 200gr GI00D3 119,000đ
Bánh Trung Thu Givral Dẻo Trà Xanh (Không Trứng) 250gr Bánh Trung Thu Givral Dẻo Trà Xanh (Không Trứng) 250gr 250gr GI00D4 127,000đ
Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Tỏi Đen 2 Trứng Bánh Givral Thập Cẩm Gà Quay Vi Cá Tỏi Đen 2 Trứng 250gr GI0T02 332,000đ
Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay Tỏi Đen 2 Trứng Bánh Trung Thu Givral Thập Cẩm Gà Quay Tỏi Đen 2 Trứng 250gr GI0T08 288,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh Tỏi Đen 2 Trứng Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Xanh Tỏi Đen 2 Trứng 250gr GI0T07 214,000đ
Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Đen Tỏi Đen 2 Trứng Bánh Trung Thu Givral Nhân Đậu Đen Tỏi Đen 2 Trứng 250gr GI0T20 225,000đ
Bánh Trung Thu Givral Dẻo dừa hạt dưa (Không Trứng) 200gr Bánh Trung Thu Givral Dẻo dừa hạt dưa (Không Trứng) 200gr 200gr GI00D7 95,000đ
Bánh Trung Thu Givral Dẻo dừa hạt dưa (Không Trứng) 150gr Bánh Trung Thu Givral Dẻo dừa hạt dưa (Không Trứng) 150gr 150gr GI0D15 86,000đ
Bánh Trung Thu Givral Dẻo dừa hạt dưa (Không Trứng) 250gr Bánh Trung Thu Givral Dẻo dừa hạt dưa (Không Trứng) 250gr 250gr GI00D8 110,000đ