Giỏ hàng
Dữ liệu trống
Tổng cộng
Chi tiết giỏ hàng
Hình ảnh Tên sản phẩm Trọng lượng Mã sản phẩm Đơn giá Chọn
Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay 2 trứng 280gr Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay 2 trứng 280gr 280gr BR00XB 185,000đ
Bánh trung thu Brodard Mè hạt chia chay 250gr Bánh trung thu Brodard Mè hạt chia chay 250gr 250gr BR026A 150,000đ
Bánh Brodard thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 2 trứng 250gr Bánh Brodard thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 2 trứng 250gr 250gr BR004A 286,000đ
Bánh trung thu Brodard Dẻo tiramisu 250gr Bánh trung thu Brodard Dẻo tiramisu 250gr 250gr BR00D8 122,000đ
Bánh trung thu Brodard Sen nho Cali (không trứng) 280gr Bánh trung thu Brodard Sen nho Cali (không trứng) 280gr 280gr BR00X8 198,000đ
Bánh trung thu Brodard Tiramisu Trà xanh (không trứng) 250gr Bánh trung thu Brodard Tiramisu Trà xanh (không trứng) 250gr 250gr BR022A 181,000đ
Bánh trung thu Brodard Hạt sen 2 trứng 250gr Bánh trung thu Brodard Hạt sen 2 trứng 250gr 250gr BR005A 149,000đ
Bánh trung thu Brodard Đậu xanh 2 trứng 250gr Bánh trung thu Brodard Đậu xanh 2 trứng 250gr 250gr BR007A 129,000đ
Bánh  Brodard Tiramisu (không trứng) 250gr Bánh Brodard Tiramisu (không trứng) 250gr 250gr BR018A 181,000đ
Bánh trung thu Brodard Dừa hạt dưa 2 trứng 250gr Bánh trung thu Brodard Dừa hạt dưa 2 trứng 250gr 250gr BR010A 135,000đ
Bánh trung thu Brodard Đậu xanh chay 250gr Bánh trung thu Brodard Đậu xanh chay 250gr 250gr BR012A 108,000đ
Bánh trung thu Brodard Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 250gr Bánh trung thu Brodard Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 250gr 250gr BR009A 137,000đ
Bánh trung thu Brodard Dừa hạt dưa chay 250gr Bánh trung thu Brodard Dừa hạt dưa chay 250gr 250gr BR025A 133,000đ
Bánh Brodard thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 2 trứng 280gr Bánh Brodard thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 2 trứng 280gr 280gr BR00XX 299,000đ
Bánh trung thu Brodard Dẻo đậu xanh 250gr Bánh trung thu Brodard Dẻo đậu xanh 250gr 250gr BR00D2 100,000đ
Bánh trung thu Brodard Dẻo mè hạt Chia 200gr Bánh trung thu Brodard Dẻo mè hạt Chia 200gr 200gr BR00D3 110,000đ
Bánh trung thu Brodard Dẻo mè hạt Chia 250gr Bánh trung thu Brodard Dẻo mè hạt Chia 250gr 250gr BR00D4 121,000đ
Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay yến sào 2 trứng 280gr Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay yến sào 2 trứng 280gr 280gr BR00AA 305,000đ
Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay yến sào 2 trứng 250gr Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay yến sào 2 trứng 250gr 250gr BR006A 289,000đ
Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng 280gr Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng 280gr 280gr BR00XA 228,000đ
Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng 250gr Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng 250gr 250gr BR002A 208,000đ
Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay 2 trứng 250gr Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay 2 trứng 250gr 250gr BR008A 170,000đ
Bánh trung thu Brodard Thập cẩm 2 trứng 280gr Bánh trung thu Brodard Thập cẩm 2 trứng 280gr 280gr BR00XC 166,000đ
Bánh trung thu Brodard Thập cẩm 2 trứng 250gr Bánh trung thu Brodard Thập cẩm 2 trứng 250gr 250gr BR003A 158,000đ
Bánh trung thu Brodard Dẻo ngũ hạt 250gr Bánh trung thu Brodard Dẻo ngũ hạt 250gr 250gr BR0D12 131,000đ
Bánh trung thu Brodard Hạt sen 2 trứng 280gr Bánh trung thu Brodard Hạt sen 2 trứng 280gr 280gr BR00X1 163,000đ
Bánh trung thu Brodard Đậu xanh 2 trứng 280gr Bánh trung thu Brodard Đậu xanh 2 trứng 280gr 280gr BR0X2 139,000đ
Bánh Brodard Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 280gr Bánh Brodard Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 280gr 280gr BR00XD 140,000đ
Bánh trung thu Brodard Khoai môn hạt dưa 2 trứng 250gr Bánh trung thu Brodard Khoai môn hạt dưa 2 trứng 250gr 250gr BR011A 150,000đ
Bánh trung thu Brodard Hạt sen chay Bánh trung thu Brodard Hạt sen chay 250gr BR013A 108,000đ
Bánh trung thu Brodard Đậu đỏ chay 250gr Bánh trung thu Brodard Đậu đỏ chay 250gr 250gr BR014A 114,000đ
Bánh trung thu Brodard Mè đen 2 trứng 280gr Bánh trung thu Brodard Mè đen 2 trứng 280gr 280gr BR00X5 152,000đ
Bánh trung thu Brodard Mè đen 2 trứng 250gr Bánh trung thu Brodard Mè đen 2 trứng 250gr 250gr BR015A 140,000đ
Bánh trung thu Brodard Trà Xanh 2 trứng 280gr Bánh trung thu Brodard Trà Xanh 2 trứng 280gr 280gr BR00X4 162,000đ
Bánh trung thu Brodard Trà Xanh 2 trứng 250gr Bánh trung thu Brodard Trà Xanh 2 trứng 250gr 250gr BR016A 151,000đ
Bánh trung thu Brodard Ngũ nhân 2 trứng 280gr Bánh trung thu Brodard Ngũ nhân 2 trứng 280gr 280gr BR00X6 204,000đ
Bánh trung thu Brodard Ngũ nhân 2 trứng 250gr Bánh trung thu Brodard Ngũ nhân 2 trứng 250gr 250gr BR017A 174,000đ
Bánh trung thu Brodard Mè hạt Chia 2 trứng 250gr Bánh trung thu Brodard Mè hạt Chia 2 trứng 250gr 250gr BR019A 184,000đ
Bánh trung thu Brodard Đậu đỏ 2 trứng 250gr Bánh trung thu Brodard Đậu đỏ 2 trứng 250gr 250gr BR020A 127,000đ
Bánh trung thu Brodard Sen nho Cali (không trứng) 250gr Bánh trung thu Brodard Sen nho Cali (không trứng) 250gr 250gr BR027A 186,000đ
Bánh trung thu Brodard Khoai môn hạt dưa chay 250gr Bánh trung thu Brodard Khoai môn hạt dưa chay 250gr 250gr BR024A 147,000đ
Bánh Brodard Thập cẩm gà quay yến sào 4 trứng  400 gr Bánh Brodard Thập cẩm gà quay yến sào 4 trứng 400 gr 400g BR001D 389,000đ
Bánh trung thu Brodard Dẻo đậu xanh 200gr Bánh trung thu Brodard Dẻo đậu xanh 200gr 200gr BR00D1 87,000đ
Bánh trung thu Brodard Dẻo tiramisu 200gr Bánh trung thu Brodard Dẻo tiramisu 200gr 200gr BR00D7 113,000đ
Bánh trung thu Brodard Dẻo hạt sen dứa 200gr Bánh trung thu Brodard Dẻo hạt sen dứa 200gr 200gr BR00D5 116,000đ
Bánh trung thu Brodard Dẻo ngũ hạt 200gr Bánh trung thu Brodard Dẻo ngũ hạt 200gr 200gr BR0D11 121,000đ
Bánh Brodard thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 2 trứng 200gr Bánh Brodard thập cẩm gà quay vi cá bào ngư 2 trứng 200gr 200gr BR004B 267,000đ
Bánh trung thu Brodard Thập cẩm  gà quay yến sào 2 trứng 200gr Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay yến sào 2 trứng 200gr 200gr BR006B 268,000đ
Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng 200gr Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng 200gr 200gr BR002B 184,000đ
Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay 2 trứng 200gr Bánh trung thu Brodard Thập cẩm gà quay 2 trứng 200gr 200gr BR008B 148,000đ
Bánh trung thu Brodard Thập cẩm 2 trứng 200gr Bánh trung thu Brodard Thập cẩm 2 trứng 200gr 200gr BR003B 134,000đ
Bánh trung thu Brodard Hạt sen 2 trứng 200gr Bánh trung thu Brodard Hạt sen 2 trứng 200gr 200gr BR005B 133,000đ
Bánh trung thu Brodard Đậu xanh 2 trứng 200gr Bánh trung thu Brodard Đậu xanh 2 trứng 200gr 200gr BR007B 116,000đ
Bánh trung thu Brodard Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 200gr Bánh trung thu Brodard Đậu xanh sầu riêng 2 trứng 200gr 200gr BR009B 118,000đ
Bánh trung thu Brodard Dừa hạt dưa 2 trứng 200gr Bánh trung thu Brodard Dừa hạt dưa 2 trứng 200gr 200gr BR010B 124,000đ
Bánh trung thu Brodard Khoai môn hạt dưa 2 trứng 200gr Bánh trung thu Brodard Khoai môn hạt dưa 2 trứng 200gr 200gr BR011B 129,000đ
Bánh trung thu Brodard Đậu xanh chay 200gr Bánh trung thu Brodard Đậu xanh chay 200gr 200gr BR012B 96,000đ
Bánh trung thu Brodard Hạt sen chay 200gr Bánh trung thu Brodard Hạt sen chay 200gr 200gr BR013B 108,000đ
Bánh trung thu Brodard Đậu đỏ chay 200gr Bánh trung thu Brodard Đậu đỏ chay 200gr 200gr BR014B 96,000đ
Bánh trung thu Brodard Mè đen 2 trứng 200gr Bánh trung thu Brodard Mè đen 2 trứng 200gr 200gr BR015B 127,000đ
Bánh trung thu Brodard Trà Xanh 2 trứng 200gr Bánh trung thu Brodard Trà Xanh 2 trứng 200gr 200gr BR016B 135,000đ
Bánh trung thu Brodard Ngũ nhân 2 trứng 200gr Bánh trung thu Brodard Ngũ nhân 2 trứng 200gr 200gr BR017B 159,000đ
Bánh  Brodard Tiramisu (không trứng) 200gr Bánh Brodard Tiramisu (không trứng) 200gr 200gr BR018B 162,000đ
Bánh trung thu Brodard Mè hạt Chia 2 trứng 200gr Bánh trung thu Brodard Mè hạt Chia 2 trứng 200gr 200gr BR019B 165,000đ
Bánh trung thu Brodard Đậu đỏ 2 trứng 200gr Bánh trung thu Brodard Đậu đỏ 2 trứng 200gr 200gr BR020B 114,000đ
Bánh trung thu Brodard Sen nho Cali (không trứng) 200gr Bánh trung thu Brodard Sen nho Cali (không trứng) 200gr 200gr BR027B 169,000đ
Bánh trung thu Brodard Tiramisu Trà xanh (không trứng) 200gr Bánh trung thu Brodard Tiramisu Trà xanh (không trứng) 200gr 200gr BR022B 162,000đ
Bánh trung thu Brodard Khoai môn hạt dưa chay 200gr Bánh trung thu Brodard Khoai môn hạt dưa chay 200gr 200gr BR024B 127,000đ
Bánh trung thu Brodard Dừa hạt dưa chay 200gr Bánh trung thu Brodard Dừa hạt dưa chay 200gr 200gr BR025B 122,000đ
Bánh trung thu Brodard Mè hạt chia chay 200gr Bánh trung thu Brodard Mè hạt chia chay 200gr 200gr BR026B 143,000đ
Bánh trung thu Brodard Nhân khoai lang tím 200gr Bánh trung thu Brodard Nhân khoai lang tím 200gr 200gr BR028B 162,000đ